Realiteettiterapia

Realiteettiterapia on amerikkalaisen psykiatrin William Glasserin kehittämä ohjauksen menetelmä. Se lisää ymmärrystä ja kykyä kohdata toinen ihminen hänen tarpeistaan käsin. Menetelmä auttaa itsearvioinnin kehittymisessä ja tukee ihmistä tätä kautta pysyviin käyttäytymisen muutoksiin. Sen taustalla oleva valinnan teoria tukee yhä tietoisempien valintojen tekemistä  ja antaa hyvän perustan toimiville  ihmissuhteille.

Valinnan teoriaa ja realiteettiterapiaa on sovellettu menestyksellisesti eri monille eri osa-alueille; Opetukseen, johtamiseen, ohjaukseen ja terapiaan, kasvatukseen  sekä itsensä kehittämiseen. Koulutuksistamme saat kansainvälisesti hyväksytyt todistukset ja voit halutessasi jatkaa opiskelujasi myös muualla.

Kysy myös sinulle räätälöityjä ratkaisuja ja katso referenssimme.

 

Päihteet ja mielenterveys

Koulutus antaa välineitä asiakastyön eri vaiheisiin; Arviointiin, hoidon suunnitteluun, yksilön, ryhmän ja perheen ohjaukseen, kriisi-interventioihin sekä verkostoitumisen ja jälkihoidon tarpeisiin. Koulutuksemme lisää henkilöstön ammatillista kompetenssia ohjaustyössä ja selkeyttää oman työn rajoja. Ymmärrys addiktion luonteesta ja siitä toipumisesta antaa perustan vaikuttavaan asiakastyöhön.

Kysy myös luentoja aiheista.

Rakas, rämä mutta oma – tarinoita perheestä seminaarisarja syksyllä 2017

 

Ohjaus, ihmissuhteet ja vuorovaikutus

 

Ohjaustyön ammattilaisille ohjaus, ihmissuhteet ja vuorovaikutuskoulutuksemme tarjovat uusinta tietoa, työnohjauksellisia näkökulmia ja välineita oman työn kehittämiseen.

Teemme yhteistyössä ohjauksen ammattilaisten kanssa myös asikastyöhön ja asiakkaiille vuorovaikutukseen, ja ihmissuhteisiin liittyviä koulutuksia ja valmennuksia.

Me uskomme yhteisön ja yhteistyön voimaan ja rakennamme kanssasi polkuja kohti toimivampaa arkea ja elämää.

Kysy ja tilaa!

Syksyllä  jo ohjelmassa olevat ohjaukseen ja ammattilliseen kehitykseen liittyvät  koulutukset löydät täältä

Esimerkkejä:

Valintoja vai pakkoa? Addiktiot ja niiden määritelmät sekä parhaat tavat auttaa. 

Henkistä tukea antavan yrittäjän  oman hyvinvoinnin ylläpito