Työnohjaukseen tutkittua laatua

Työnohjauksen Grand Old Lady Marita Paunonen-Ilmonen.

marita-paunonen-ilmonen

 

Olet pitkälinjan edelläkävijä työnohjauksessa Suomessa. Mikä sai sinut aikanaan kiinnostumaan työnohjauksesta?

 

Aikanaan kiinnostuin eli jo 1970 luvulla työnohjauksesta toimiessani psykiatrisen hoitotyön erikoiskoulutuksen opettajana ja voidessani osallistua Therapeia-säätiön 2-vuotiseen psykoanalyyttiseen koulutukseen, johon sisältyi työnohjaus. Tuolloin sain hyvän analyytikon työnohjauksessa oman hyvän kokemuksen tästä menetelmästä.

Jatkaessani yliopisto-opiskelujani hieman myöhemmin, ihmettelin   henkilöstön toimipaikkakoulutuksen ja työnohjauksen tilaa terveydenhuollon organisaatioissa ja silloin syttyi ajatus rakentaa pirstoutuneen järjestelmän tehostamiseksi systemaattinen ja taloudellinen malli (SUED-malli) ja testata sitä tieteellisestikin. Aloitin työnohjauksen tutkimisen1970-luvun lopussa kasvatustieteen pro gradutyössäni.

Tuolloin ei juurikaan ollut suomenkielistä kirjallisuutta työnohjauksesta eikä myöskään työnohjausta   ja näin tutkimukseni keskittyi enemmän toimipaikkakoulutukseen käytännössä ja työnohjaukseen vain teoreettisesti. Kuitenkin tutkijan mieli paloi työnohjausmenetelmää kohtaan omien hyvien ja vaikuttavien kokemusten perusteella ja jatkoin työnohjauksen tieteellistä tutkimusta aikanaan väitöskirjassani. Tuossa tutkimuksessa kehitin työnohjauskoulutuksen mallin tutkien koulutuksen toimivuutta ja työnohjauksen vaikuttavuutta. Tutkimuksessa käytin koe-ja kontrolliryhmiä ja loglineaarisia malleja saadakseni selville työnohjauksen todelliset hyödyt koulutuksen antamat valmiudet.

Olet kirjoittanut, tutkinut ja tehnyt työnohjausta jo vuosikymmeniä. Millä pidät omaa virettäsi yllä ja jaksat edelleen innostua asiasta?

Työnohjauksen ja alan koulutuksen kohdalla minulla ei ole näkyvissä laantumisen merkkejä vielä monenkaan vuosikymmenen jälkeen. Tämä johtuu siitä, että työnohjaus kaikkineen on niin moni-ilmeinen menetelmä, että siitä löytyy jatkuvasti oppimista. Työnohjaus on myös vaikea menetelmä, silloin kun teet sitä siten, että ohjauksesta saadaan vaikutuksia ohjattavalle, hänen työlleen ja työyhteisölleen. Siksipä ihmettelenkin sitä, että työnohjausta ei ole nimikesuojattu eikä siitä ole lakisääteisiä   ohjeistuksia.

Oppikirjatuotannon ja tieteellisen tutkimuksen osalta on paljon vielä tehtävää sekä myös ohjausmenetelmien ja tuotteistamisen osalta.

Olen kouluttanut työnohjaajia 1980-luvun alusta alkaen. Tuolloin Suomessa työnohjaus alkoi hiljalleen asettautua uomiinsa vaikkakin erittäin hitaasti. Aluksi koulutin terveydenhuollon esimiehiä ja johtajia muutaman päivän tai viikon kestävillä kursseilla. Näiden koulutusten tarkoitus oli tutustuttaa ylihoitajat ja osastonhoitajat työnohjausmenetelmään.

Myöhemmin työnohjaajakoulutukset laajentuivat erilaisten koulutusorganisaatioiden järjestämiksi. Väitöskirjassani testattua työnohjaajakoulutuksen mallia olen hionut vuosikymmenien saatossa palautteiden pohjalta ja eriyttänyt mallia muiksikin työnohjaajakoulutusten tuotteiksi.

Olet myös kouluttanut työnohjaajia pitkään. Millainen on mielestäsi hyvä tai riittävä koulutus työnohjaajille?

Hyvä ja riittävä työnohjaajakoulutus on mielestäni noin 2-2,5 vuotta kestävä prosessinomainen koulutus, jossa oppiaines koostuu työnohjauksen perusperiaatteiden, ihmisen kehittymisen ja elämänkulun, ryhmädynamiikan ja organisaation toiminnan tietämyksen osaamisesta ja jossa on riittävästi käytännön ohjaustoiminnan oppimista ja siihen oppimiseen saatua ohjausta. Lisäksi mielestäni olisi syytä miettiä koulutukseen osallistuvien ammatillisen peruskoulutuksen tasoa, joka voisi olla akateemista tasoa.

Ratkaisevaa myös on työnohjaajien kouluttajien koulutus tulevien työnohjaajien roolimallin ja työnohjaajien tietotaitojen omaksumisessa ja tämä edellyttää kouluttajalta akateemista peruskoulutusta ja työnohjaajien pedagogista koulutusta.

Kerro vielä, millä aloilla näet työnohjauksen olevan välttämätöntä ja missä siitä voisi olla hyötyä?

Työnohjaus on tärkeä kaikessa työssä ja ehdottoman välttämätön kaikilla ihmissuhdealoilla. Tämä onkin huomattu, koska hiljalleen työnohjaustoiminta on edennyt sosiaali-ja terveydenhuollosta sekä kasvatusaloilta yritys-ja liike-elämään. Työnohjaustutkimusten tuottaman tiedon avulla saadaan lisää tietoa työnohjauksen pysyvistä vaikutuksista työn laadun paranemiseen, työntekijän työmotivaatioon ja työhyvinvointiin sekä koko organisaation toiminnan ja tuloksellisuuden paranemiseen.

Mitä hyötyä työnohjauksesta on työyhteisölle?

Työyhteisöille johtajien, esimiesten ja henkilöstön työnohjaus on erinomainen menetelmä, jolla on tutkitusti hyvä ja pysyvä vaikutus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.

Työnohjaajien rekrytoijien tulisi miettiä tarkasti, keitä he palkkaavat työyhteisöön työnohjaajiksi.  Heidän tulisi kiinnittää huomiota työnohjaajan koulutukseen, kouluttajiin ja ohjaus-ja pedagogiseen kokemukseen. Työnohjausprosessien tulisi olla riittävän pitkiä, jotta ohjauksella voidaan turvata työnohjaustavoitteiden saavuttaminen ja tuloksien pysyvyys. Ihmisen kehittyminen yleensä ja myös kehittyminen työssään on hidasta ja tarvitsee näin pysyvien tulosten saavuttamiseksi aikaa eli riittävän pitkää työnohjausprosessia.

Työnohjauksessa voimme myös oppia kiireettömyyttä hektisessä maailmassa Sued Management Oy:n slouganin ”SLOW- FLOW-PROFIT” tapaan, koska vain uusilla innovaatioilla mennään eteenpäin tulevaisuudessa. Johtajilla ja organisaatioiden henkilöstöllä pitää olla ”laiskoja” hetkiä innovoida uutta, innovaatiot eivät tule kiireessä juosten, vaan vaativat ajattelua ja ideoiden kehittelyä.

Kerro vielä terveisesi työnohjausta etsiville.

Tutki tarkasti ja ota selvää ennen kuin valitset työnohjaajan, kysy tietäviltä, jos et itse tiedä, katso kuka työnohjaajan on kouluttanut, tarkista työnohjaajan kokemus, tarkista tekeekö työnohjaaja työtään kokopäivätoimisesti vai pikkubisneksenä, jolloin kokemus karttuu hitaasti, tarkista onko ohjaajalla ohjauksen ohjaus työnsä laatukriteerinä ja seuraa, miten organisaatiosi työnohjaus jalkautuu työnohjauksen perusperiaatteiden mukaisesti kirjalliseni sopimuksineen ym. Muista, että samalla taloudellisella panoksella saat hyvää tai huonoa, kumman valitset!

Linkit Maritan  ja hänen kumppaneidensa palveluihin löydät täältä : Sued Management Oy  ja Suomen työnohjaus ja coaching OY