Realiteettiterapian perusteita
16-17.11.2018 Turku
Realiteettiterapian käsitteistöä  sisäiseen motivaatioon ja ihmissuhteisiin

Realiteettiterapia perustuu William Glasserin Valinnan teoriaan.

Koulutuksen hinta on 295€ / henkilö

ILMOITTAUTUMINEN 1.11.2018 mennessä

Tämä koulutus tarjoaa selkeän käsitteistön ja teorian kaikeen asiakastyöhön ja sopii käytettäväksi muiden työotteiden kanssa. Realiteettiterapia painottaa ihmisen kykyä tehdä omia valintojaan.

Itsearviointiin ja omiin tarpeisiin tutustuminen on jokaiselle asiakkaalle hyödyllistä. Ohjaajalle se tarjoaa työtä kehittävän ja keventävän tavan tehdä.

Lisätietoja realiteettiterapiasta löydät  suomen realiteettiterapiayhdistyksen sivulta tästä

 

Esimies ja ammatilliset ihmissuhteet

 

30.11.2018 Helsinki

 

Tämä valmennus sopii esimiesasemassa oleville sekä myös yrittäjille.

Motivaation, ihmissuhteiden ammatillisten johtamisen ja ihmissuhteissa tapahtuvan sisäisen tasapainottamisen ymmärtäminen käytännön työssä.

Esimies joutuu arjessaan tilanteisiin, joissa omat tunteet on opittava laittamaan syrjään ja hänen on keskittyvä alaistensa auttamiseen. Jollei hän toimi niin tämä vaikuttaa työntekijään ja työyhteisöön yleistä tunnelmaa laskien. Vaikka jokainen on vastuussa omasta toiminnastaan työyhteisössä, on esimiehellä kuitenkin oma iso roolinsa työssä.

Yrittäjällä haasteena on yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden motivaation tilan tunnistaminen ja oman toiminnan suuntaaminen.

Käymme aamupäivällä motivaation käsitteitä ja tasoja esimerkkien avulla lävitse. Ihmissuhteiden ammatillinen johtaminen on iltapäivän teemana.  Käsittelemme ammatillisuuden käsitettä uudella ja virkistävällä, mutta ehdottoman ammatillisella tavalla. Esimiehen ja oman yrityksensä johtajan on tärkeää säilyttää intohimo työn kehittämiseen ja samalla kehittyä ammatillisen ohjauksen saralla. Tämä tarkoittaa sen ymmärtämistä, että hyvä työyhteisö sisältää aina eri tavoin ajattelevia ja kokevia ihmisiä. Esimies voi oppia ikään kuin lukemaan selkeämmin työyhteisössä olevien ihmisten tilannetta ja saada tätä kautta enemmän informaatiota siitä, kuinka ihmisiä tulisi johtaa.

Ihmiset tulevat työyhteisöön omien odotuksiensa kanssa ja esimies on se johon usein kohdistuu kaikkein epärealistisimmat odostukset. Toisaalta ihmisillä on lupa odottaa ohjausta ja työn johtamista.  Yksi haastavimmista paikoista on nousu esimieheksi tiimin jäsenestä.  Uuden tilanteen haltuun otto onkin otollisin paikka esimieskoulutukselle.

Mukaan mahtuu 4 esimiestä

Ilmoittautuminen auki 23.11.2018 asti

Päivän hinta 179€ sisältää materiaalit ja lounaan

 

Tarveperustainen ohjaus

21.11 ja 4.12 Helsinki

Kaikilla on kykyä onnistumiseen asiakastyössä. Koulutus tarjoaa asiakastyöhön ryhtiä tuovia välineitä joilla mm:

  • Asiakkaan lähtötaso on helpompi tunnistaa
  • Ohjauksen oikea-aikaisuuden kehittyminen
  • Työyhteisön  asiakaskeskeisempi ja läpinäkymämpi, yhteinen kieli
  • Ohjaustyössä käytettävä itsearviointi selkiintyy ja mahdollistaa näin jakamisen

 

Valmennuksen hinta 320€  sisältää materiaalit, kotitehtävät päivien välissä, sekä lyhyen palautekeskustelun n. kuukauden päästä koulutuksesta.