KAT- psykoterapia

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on alunperin lyhytkestoiseksi kehitetty integrativiinen terapiamuoto, jota voidaan tarvittaessa toteuttaa myös pitkänä terapiana. Hoito alkaa 4-5 kerran arviontitapaamisella, joissa luodaan yhteistä hahmotusta oireiden taustalla olevista sisäistyneistä asetelmista, toimintatavoista ja selviytymismalleista. Tämä toimii asiakkaan työvälineenä terapian aikana, terapian tuntien ulkopuolella ja terapiajakson jälkeenkin.

Yhteinen kuvaus asiakkaan tilanteesta luo pohjaa ongelmallisten toimintatapojen havainnoivalle tarkastelulle ja avaa mahdollisuuden uudenlaiseen suhtautumiseen ja toimintaa elämässä, arjessa. Terapia lisää itseymmärrystä, kykyä havainnoida omaa toimintaa ja antaa keinoja käsitellä vaikeita tilanteita sekä ihmissuhdeongelmia.

KELA palveluntuottaja

Pari ja perheen ohjaus

Pariterapiaan ja ohjaukseen hakeudutaan usein tilanteessa, jossa kumppanit ovat jo ajautuneet kauas toisistaan. Ohjauksessa mietitään yhdessä millaisia yksilöllisiä odotuksia, toiveita, pelkoja, tarpeita, pettymyksiä ja haaveita suhteeseen liittyy? Millaista suhdetta tavoitellaan ja miten sen voisi tavoittaa? Ohjauksen keskiössä on ihmissuhde ja sen parantaminen. Muutosten saavuttaminen suhteessa edellyttää henkilökohtaisia käyttäytymisen muutoksia molemmilta.

Joskus ohjauksen  rinnalla yksilötapaamiset jommallakummalla tai molemmilla vahvistaa kykyä itsenäiseen päätöksen tekoon suhteessa. Ohjauksen kesto ja tavoitteet sovitaan aina yhdessä ja ne voivat myös muuttua prosessin edetessä. Perheen ohjauksessa jokaisella perheenjäsenellä on tärkeä paikkansa perhesysteemissä joten perheen ohjauksessa jokaisen perheenjäsenen on edustettava itseään.

Arviointi, ohjaus- ja ryhmätapaamiset

Ohjaus- ja arviointitapaamisissa autamme ihmisiä navigoimaan elämän erilaisissa haasteissa. Ohjaus perustuu ammatilliseen ihmissuhteeseen, jossa yksilöt, perheet ja ryhmät voivat turvallisesti tutkia omaa tilannettaan ja saavuttaa psyykkistä hyvinvointia.

Ohjauksella voidaan vahvistaa selviytymistaitoja, kehittää ilmaisua, tunnistaa tavoitteita ja mahdollisia ratkaisuja emotionaalisiin ongelmiin, vahvistaa itsetuntoa ja tukea käyttäytymisen muutoksissa.

Teemoja oman elämän ohjauksiin voivat olla esim  seuraavat:

Löytöretki omaan elämään valmennus

Uudelle uralle coaching

Suhteiden solmuja avaamassa ( pariterapian parina tai oman kasvun tukena)

Itsensä johtaminen

Tilauskoulutuksemme tavoitteelliseen vuorovaikutukseen ohjaustyössä löydät täältä