Tarvekeskeinen ohjaus on uusin tilauskoulutuksemme. 

Koulutus on suunnattu ohjaustyöhön eri sektoreille täydentämään jo olemassa olevaa ammattitaitoa ihmisten kohtaamisessa ja tukemisessa.

Koulutus sopii   kevyen tuen piiristä  vaativampaan auttamistyöhön, sillä se tarjoaa työyhteisölle käytännöstä nouseviin haasteisiin helposti omaksuttavan  ja käytännöllisen rakenteen jossa teoria ja käytäntä kohtaavat.  Tarvekeskeisen ohjauksen ydin on tavoitteellisen vuorovaikutuksen tunnistaminen ja kehittäminen ohjauksen arjessa. Tavoitteellinen vuorovaikutus on persoonallista, ollen samalla toistettavaa sekä asiakaskeskeisesti muokkautuvaa. Tämä tekee  tarvekeskeisen ohjauksen tavoitteellisen vuorovaikutuksen tarpeelliseksi, koska kehittyminen on sekä ohjaajan että asiakkaan ja kokoyksikön tai tiimin tärkein asia. Kun ohjauksessa halutaan tuloksi ajoissa todelliset muutokset ovat mahdollisia, tarvekeskeinen ohjaus tuo tavoitteelisen vurovaikutuksen mallinsa avulla siihen syvyttä ja laatua.

Esimies tämä  koulutus tuo teille;

  1. Lisää osaamista henkilökunnalle
  2. Lisää hyvinvointia  sillä  se tarjoaa kevyemmän tavan tehdä ja  vähentää näin jaksamisongelmia.
  3. Saat henkilökunnan piilo-osaamisen käyttöön, sillä onnistunut vuorovaikutus innostaa ottamaan enemmän “riskejä asiakastyössä”
  4. Työkulttuuri kehittyy asiakaslähtöisempään suuntaan.
  5. Yhteinen kieli & yhteinen ymmärrys lisäävät onnistumisien mahdollisuuksia kaikissa ohjauksissa
  6. Esimiehelle itselleen jää  vähemmän tarvetta puuttua varsinaiseen asiakastyöhön

Lue lisää tai tilaa jo nyt

Addiktiot- Valintoja vai pakkoa

Koulutus tarjoaa näkökulmia addiktioiden kohtaamiseen ja hoitamiseen. Addiktiot eli riippuvuudet ovat aikamme suurin sairaus. Ne vaikuttavat yksilöiden ja perheiden elämään ympäri maailmaa tuhoten ihmisen elämiä.  Meillä on laaja,  ammattitaitoinen ja jatkuvasti itseään kehittävä yhteistyöverkosto,  jonka avulla teimme tämän koulutuksen. Meillä on myös pitkä kokemus työskentelystä addiktioiden hoidosssa.  Olemme auttaneet erimuotoisissa palvelluissa yksilöitä ja perheitä heille erilaisia  hoito -ohjelmia kehittäen.

 

Koulutus on 4h- puolen päivän mittainen kokonaisuus jossa on mm  ajantasalla oleva tieto eri riippuvuuksista  ja niiden ilmenemisestä ja kohtaamisesta sekä suositukset hoidosta. Koulutus räätälöidään tarpeidenne mukaan Tilaa omasi

 

Ammatilliset ihmissuhteet 

Koulutus on suunnattu sosiaalialalle, mutta soveltuu myös kaikille heille joiden työnkuvaan kuuluu ohjaustyötä ihmisten kanssa joilla on tarvetta jonkilaiseen kuntoutukseen. Esim; Päihde-, mielenterveys-, ja nuorisotyö sekä työpaja ohjaajat.

Koulutus tarjoaa teoriaa ja harjoituksia ohjaajan  itsearviointiin ja vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen. Koulutus auttaa ohjaajan persoonallisen työotteen tiedostamisessa työssä, jossa ohjaustyö on osana esim ammattilista kuntoutusta, ohjausta tai kuntouttavaa työtä. Koulutus on toteutettu myös nuorisohjaajille ja asumispalvelun työntekijöille.

Ammattilliset ihmissuhteet on muokattavissa oleva 4 h- puolen päivän koulutus Tilaa tai kysy lisää