Johdon työnohjaus

Johdon työnohjauksesta välineitä kehittymisen, työkyvyn ja luovuuden ylläpitämiseen.

Työnohjauksemme  tarjoaa tilan  keskittyä johtamisen erityiskysymyksiin pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa. Se tarjoaa  myös välineitä itsensä johtamiseen, esimiestyöhön ja strategiseen johtamiseen.

Esimieheen kohdistuu erilaisia odotuksia sekä alaisten että organisaation taholta. Työn sujuvuuden varmistaminen ja kehittäminen sekä strategian uudistamiseen liittyvät kysymykset ja oman työkyvyn ylläpito ovat  kaikki mahdollisia aiheita työnohjaukseen.

Työnohjaus voi olla luottamuksellinen tuki johdolle ja  henkilöstölle myös irtisanomis- ja muissa haastavissa tilanteissa.

 

Ryhmä- ja yhteisötyönohjaus

Ryhmätyönohjauksessa tavoitteet määritellään ryhmän omista lähtökohdista käsin organisaation suuntaviivojen mukaisesti. Yhteisten asioiden käsittely kehittää vuorovaikutusta ja lisää avoimuutta. Väärinkäsitysten purkaminen ja vaikeiden asioiden rakentava käsittely vahvistavat luottamusta. Haastavien asiakastilanteiden läpikäyminen ja kuormittaen kokemusten  purkaminen tukee yhteistä oppimista ja vaihtoehtoisten toimintamallien yhteistä tutkimista.

Yhteisötyönohjauksessa käsitellään koko työyhteisön toimivuutta, sen rakenteita ja toimintatapoja. Se auttaa organisaation muutostilanteissa ja lisää ymmärrystä yhteisestä todellisuudesta , sekä selkeyttää yhteisiä tavoitteita. Yhteisötyönohjaus tuo näkyväksi työyhteisön kokonaisuuden, joka rakentuu kaikkien eri työtehtävien ja niiden tarjoamien näkökulmien avulla. Se hyödyntää organisaation omasta toimintaympäristöstä tulevaa tietoa, jäsentää ja integroi sitä, yhteisön toimintatapojen kehittämistä varten.

Asiantuntijan ja yrittäjän työnohjaus ja coaching

Asiantuntijan ja yrittäjän yhteisenä haasteena ovat työelämässä viime vuosina tapahtuneet muutokset. Yrityksissä ja sitä ympäröivässä toimintakentässä näitä ovat mm. globalisaatio, digitalisaatio sekä monet paikallisemmat ilmiöt, jotka osaltaan ovat vaikuttamassa työn tekemiseen tapoihin. Työyhteisön monimuotoisuus ja -paikkaisuus on sekä haaste että mahdollisuus samaan aikaan.  Kun kyseessä on oma asema muuttuvassa ympäristössä tai ristiriitaiset odotukset ja käsitykset työelämän tarpeiden sovittamisesta omaan elämään on coaching tai työohjaus sopiva paikka pysähtyä.

Myös perhe- ja omaan elämään liittyvät kysymykset vaativat kukin oman tilansa, eikä ihminen ole robotti. Tavoitellaan yhdessä parempaa jaksamista, enemmän itsetuntemusta ja osaamisesi päivittämistä sinulle sopivin askelin.

Pienyrittäjille olemme avanneet oman upeat yrittäjät palvelukokonaisuuden josta löydät monenlaista hyvää yrityksesi kehittämiseen.

Ota yhteyttä ja varaa ilmainen sparrausvartti!